ČASOPIS BOTANIKA NA TÝDNU VĚDY A TECHNIKY AV ČR


Naše „laboratorní“ pracoviště, v pozadí poznávačka podzimních listů (Foto Jozef Rafael)


Chvíle soustředění nad listem dubu červeného

Ve dnech 1.–15. listopadu se uskutečnil v pořadí již 15. ročník největšího vědeckého festivalu v České republice – Týden vědy a techniky AV ČR 2015. Jeho motto „15 světelných let“ připomnělo, že OSN vyhlásila letošní rok Mezinárodním rokem světla a technologií na světle založených.

Festival tradičně koordinuje Odbor popularizace vědy a marketingu Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. a kromě pracovišť Akademie věd se na něm podílí řada partnerských organizací. Zájemci tak letos mohli navštívit více než 500 akcí – přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, semináře, workshopy, vědecké kavárny či projekce dokumentárních filmů po celé republice.

Za Botanický ústav a časopis Botanika jsme připravili třídenní interaktivní program s názvem Svět rostlin, jak jej neznáte v budově Akademie věd v Praze na Národní třídě. Pro návštěvníky byla nachystána dvě stanoviště. Mohli si vlastnoručně s třecí miskou, tloučkem a „živým“ vzorkem vyzkoušet první krok v izolaci rostlinné DNA – homogenizaci rostlinného pletiva. Tento úkol byl spojen se soutěží o předplatné časopisu Botanika na rok 2016 a především školáci a studenti se do něj pouštěli s velkou chutí. Dozvěděli se přitom také další informace o celém postupu izolace DNA i o možnostech, jak lze genetické analýzy v botanice využít. Na druhém stanovišti otestovali zájemci svoji šikovnost a trpělivost při preparaci vodivých pletiv předem připravených listů různých dřevin.

Výsledek svého snažení si pak mohli odnést domů jako suvenýr. K tomuto úkolu patřila podzimní poznávačka listů stromů a keřů. Zařadili jsme do ní jednak naše běžné druhy, jednak výběr z exotických rostlin pěstovaných v Průhonickém parku. Někteří návštěvníci, i velmi malí, nás překvapili svými znalostmi (někteří možná překvapili sami sebe svou neznalostí, ale takových mnoho nebylo). Ke každému stanovišti náležel navíc poster se stručným teoretickým úvodem k oběma úkolům. Kromě těchto praktických ukázek jsme návštěvníky seznamovali s naším časopisem a jeho prostřednictvím i s činností Botanického ústavu. Mohli si odnést pravidelné číslo zdarma, nebo zakoupit některý ze speciálů časopisu či čerstvě vydaný stolní kalendář. Reakce návštěvníků byly příznivé a potěšilo nás, že se naše prezentace neztratila ani vedle liberecké iQLandie či 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, jejichž expozice bezprostředně sousedily s naší. Na festival přicházeli návštěvníci všech věkových kategorií a dá se říci, že jejich společným rysem byl (až na výjimky) zájem o celou akci.

Hlavní přínos Týdne vědy a techniky spatřuji v tom, že přibližuje vědu a vědeckou práci i těm, kdo se podobným tématům, pokud jsou prezentována „obvyklým“ způsobem, spíše vyhýbají. Jsme rádi, že v této pestré mozaice byla zastoupena i botanika.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Autorka:
Gabriela Bjalkovská
(Redakce časopisu Botanika; botanika@ibot.cas.cz
)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •