NOVINKY V PRŮHONICKÉ BOTANICKÉ ZAHRADĚ V ROCE 2016


Obr. 1: Příprava nového záhonu denivek


Obr. 2: Přesadba kosatců


Letošní vítězové hodnocení novinek šlechtění kosatců

Na konci léta byly vysázeny dvě nové expozice denivek. Záhony jsou umístěny na ploše Arboreta I a na Centrální louce u kupole. Návštěvníci se budou moci již příští rok seznámit s botanickými druhy denivek a jejich variabilitou a také s kultivary, které byly vyšlechtěny v České republice.
Současně jsme v dolní části Centrální louky připravili záhon s planými druhy bezkartáčkatých kosatců.

Přesadili jsme více než třetinu kartáčkatých kosatců na rozáriu. Abychom zachovali architektonické řešení expozice, je přesazování poměrně složité, protože je nutné vyměnit půdu přibližně do hloubky 15 cm. Rostliny totiž z původního substrátu vyčerpají živiny a výměna půdy také brání šíření chorob a škůdců.

Ve spolupráci se Středoevropskou kosatcovou společností pokračujeme v hodnocení nejnovějšího šlechtění kosatců. Letos končilo první kolo soutěže a obdrželi jsme dalších 25 vysokých kartáčkatých kosatců a 25 kosatců jiných skupin, které budou hodnoceny v roce 2017 a 2018. Nejzajímavější rostliny z prvního kola se staly součástí genofondové sbírky a české odrůdy byly zařazeny do Národního programu (Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství za účelem zabezpečení trvalého uchování, dostupnosti a setrvalého využívání významných genetických zdrojů, které se nacházejí na území České republiky).

KARTÁČKATÉ KOSATCE

1. místo v kategorii SDB a MDB (nízké a miniaturní kosatce): ´Gongolo´, registrovaný v roce 2010 šlechtitelkou Lorenou Montanami, Itálie (obr. 3)

1. místo v kategorii IB (střední kosatce): ´Bottle of Bliss´, registrovaný v roce 2012 šlechtitelem Barry Blythem, Austrálie (obr. 4)

1. místo v kategorii TB (vysoké kosatce): ´Style Traveller´, registrovaný v roce 2011 šlechtitelem Barry Blythem, Austrálie (obr. 5)

V rámci kategorie TB se uděluje i cena Karpatské medaile za nejlepší kultivar, kterou v roce 2016 získal kosatec ´Karibik´, registrovaný v roce 2010 šlechtitelem Antonem Megem, Slovensko (obr. 6)

BEZKARTÁČKATÉ KOSATCE

1. místo v kategorii spurie: ´Tajemství´, registrovaný v 2013 Milanem Blažkem (obr. 7)

1. místo v kategorii japonských kosatců: ´Silesian Flash´, registrovaný v 2011 Zdeňkem Seidlem (obr. 8)

1. místo v kategorii sibiřských kosatců: ´Blueberry Brandy´, který však nezískal dostatečný počet bodů k akreditaci.


Obr. 3: Kultivar ´Gongolo´


Obr. 6: Kultivar ´Karibik´


Obr. 4: Kutivar ´Bottle of Bliss´


Obr. 7: Kultivar ´Tajemství´


Obr. 5: Kultivar ´Style Traveller´


Obr. 8: Kultivar ´Silesian Flash´

Společně se Školkami Litomyšl jsme vybrali semenáč pivoňky čínské, který pocházel ze šlechtění Uljany Blažkové. Pojmenovali jsme ho Blanka z Valois, na paměť první ženy císaře Karla IV (obr. 9). Jedná se o první českou oficiálně množenou odrůdu bylinné pivoňky. V nabídce školek bude za tři roky.

Pokračovali jsme také v hodnocení semenáčů kosatců skupiny spuria, které vyšlechtil Milan Blažek. Velice zajímavý je poloplný ´Rozmar‘, protože tento typ květu zatím není v této skupině kosatců znám (obr. 10).


Obr. 9: Paeonia lactiflora ´Blanka z Valois´


Obr. 10:´Rozmar´, selektovaná odrůda spurie

Novinkou byla výstava sortimentu kosatců v návštěvnickém centru Průhonického parku. Během posledního květnového víkendu si návštěvníci mohli prohlédnout ukázky ze sbírky. Expozice jednotlivých řezaných květů byla doplněna aranžovanými vázami vybraných odrůd kosatců a doplněna velkoformátovými fotografiemi (obr. 11 a 12).

Na výstavě růží, která se pravidelně koná na Státním zámku Veltrusy, jsme získali dvě první místa – cenu v kategoriích veřejnost a odborná porota za bíle a růžově kvetoucí růži ´Carmagnole´ (Delbard, 1990) a třetí místo v kategorii odborná porota za tmavě červenou růži ´Lavaglut´ (Kordes, 1978).

Pokračujeme v revitalizaci rozvojových ploch Arboreta, především kolekce botanických druhů růží. Doplnili jsme výsadbu dřevitých pivoněk a drobných cibulovin. V Březovém háji jsme vysadili exotické druhy bříz, které jsme získali ze sbírek VÚKOZ Průhonice.

Autoři:
RNDr. Pavel Sekerka (Oddělení genofondových sbírek; pavel.sekerka@ibot.cas.cz),
Ing. Zuzana Caspers (Oddělení genofondových sbírek; caspers@ibot.cas.cz),
Ing. Markéta Macháčková (Oddělení genofondových sbírek; marketa.machackova@ibot.cas.cz
)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •