Úvodní slovo

Vážení a milí čtenáři,

v červnovém čísle časopisu Botanika vás pozveme s našimi českými polárníky do neprobádaných tajemných krajů v Arktidě i v Antarktidě, dozvíte se o naší české polární stanici a jaká dlouhá cesta k ní vedla. Představíme vám slovem i obrazem některé rostliny, které v těchto nehostinných podmínkách žijí a co je na nich zajímavého. A když už budeme cestovat do polárních oblastí naší Země, co kdybychom se podívali ještě trochu dál, jak to vypadá s ještě extrémnějšími podmínkami mimo naši planetu. Obor zkoumající podmínky života pro živé organismy ve vesmíru se jmenuje astrobiologie. A víte, že všechno začalo astrobotanikou? To vše si přečtete v tématu tohoto čísla „Život v extrému“.

V loňském červnovém čísle jste se mohli dočíst o geneticky modifikovaných rostlinách, nyní vám přinášíme jiný pohled na toto téma v rubrice „Úhel pohledu“.

I v tomto čísle pokračuje seriál z pravěku rostlin, tentokrát o kapraďorostech českého devonu, a seriál o léčivých rostlinách a jejich využití v medicíně. Zaměříme se tentokrát na rostliny nahosemenné a výtrusné. Potěšíme i čtenáře, kteří si oblíbili rostlinný mikrosvět v seriálu „Tajemný mikrokosmos“, ve kterém vás překvapíme epibryofytickými houbami, které se vyskytují jen na určitých mechorostech. Že jste o nich ještě neslyšeli, není nic překvapivého, neboť touto skupinou se zabývá jen velmi málo specialistů. A když už jsme u hub, pozveme vás také do Průhonického parku ve čtvrtém díle seriálu, kde vás seznámíme se zdejšími houbami stopkovýtrusnými.

V tomto čísle se také dočtete o kriticky ohrožené pobřežnici jednokvěté a jejím záchranném programu, který v naší republice probíhá. Také vás seznámíme s výzkumem české krajiny a pozveme vás i do Montany, kde se zaměříme na dobře známý druh našich luk, kopretinu, která je však na americkém kontinentě nepůvodní.

Pozveme vás do Sbírky vodních a mokřadních rostlin v Třeboni a představíme vám krátkověké „trpaslíky“, které jistě neznáte a na cestách přírodou je spíše přehlédnete. Sbírka každoročně pořádá dny otevřených dveří, takže se s těmito zajímavými druhy můžete seznámit i osobně. Znáte denivky? V Průhonické botanické zahradě máme sbírku 610 druhů a kultivarů, přijďte se na ně podívat.

Příjemné čtení a krásné léto vám přeje

Lenka Záveská Drábková
šefredaktorka časopisu Botanika